Οι τομείς έρευνας και εκπαίδευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τα κάτωθι ερευνητικά αντικείμενα:

  • Βάσεις Δεδομένων και γνώσης.
  • Aνάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Εφαρμογές υποβοηθητικής τεχνολογίας σε έξυπνο σπίτι/έξυπνη πόλη για την υποστήριξη ηλικιωμένων, ασθενών και φοιτητών με ειδικές ανάγκες.
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Διαχείριση Πληροφορίας.
  • Ανάκτηση κειμένου και διαχείριση εγγράφων
  • Ανάπτυξη μικρών συστημάτων (φορητών συσκευών κ.λπ.) και συστημάτων για χρήση εκτός γραφείου