Καλωσήλθατε στη σελίδα του εργαστηρίου «Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Information, Data and Knowledge Management - InfoDat_KM )»

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης, το σχετικό λογισμικό και οι εφαρμογές του. Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν πολυετή συνεργασία, συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, κοινό ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις.

Χρησιμοποιείστε το μενού για να περιηγηθείτε στις θεματικές ενότητες του εργαστηρίου.