• Ο Αλέκος Παπαδάτος και η Annie Di Donna δημιούργησαν το λογότυπο του εργαστηρίου.
  • Η Μυρτώ Πυρλή δημιούργησε τον ιστοχώρο του εργαστηρίου.