1. Μονάδα βάσεων δεδομένων και γνώσης.                                                                                                      

Υπεύθυνος: Χ. Σκουρλάς.

Ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες:

Βάσεις Δεδομένων και γνώσης, Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφορίας, Ανάκτηση Πληροφορίας βασιζόμενη στο περιεχόμενο, Εξατομίκευση. Εφαρμογές σε Πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και γνώσης και παγκόσμιο ιστό.

 

2. Μονάδα ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων.                                                       

Υπεύθυνος:  Ι. Χάλαρης

Ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες:

Μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, εργαλεία τεχνολογίας λογισμικού και μοντελοποίησης επιχείρησης (CASE tools & business modeling). Πιστοποίηση, Ολική ποιότητα. Εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης (e-government), της εκπαίδευσης και σε διαχειριστικές εφαρμογές.

 

3. Μονάδα Υποβοηθητικής Τεχνολογίας σε έξυπνο σπίτι/έξυπνη πόλη για την υποστήριξη ηλικιωμένων/ασθενών και Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

Υπεύθυνος:  Χ. Σκουρλάς

Ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες:

Έρευνα και εφαρμογές στους τομείς Έξυπνου σπιτιού/Έξυπνης Πόλης, Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής (HCI), Ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning, mobile learning) για σπουδαστές ανωτάτης εκπαίδευσης. Εφαρμογές υποβοηθητικής τεχνολογίας (Assistive technology and Pervasive and Mobile computing) για ηλικιωμένους, ασθενείς και ΑΜΕΑ σπουδαστές.

 

4. Μονάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Διαχείρισης Πληροφορίας.      

Υπεύθυνη:  Ε. Γαλιώτου.

Ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες:

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Εξόρυξη και Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Πληροφόρησης. Εφαρμογές, κυρίως, σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τουριστικής προβολής.

 

5. Μονάδα Ανάκτησης  Κειμένου και Διαχείριση Εγγράφων.                                                                       

Υπεύθυνος:  Ν. Καρανικόλας

Ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες:

Μη συμβατικές βάσεις δεδομένων, ανάκτηση κειμένου (text retrieval), διαχείριση εγγράφων (document management) και σημασιολογικός ιστός (Semantic Web). Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας, της ιατρικής πληροφορικής (medical informatics) και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

 

6. Μονάδα ανάπτυξης μικρών συστημάτων και συστημάτων για χρήση εκτός γραφείου.                  

Υπεύθυνος: Καρανικόλας Νικήτας

Ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες: 

Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων για φορητές συσκευές (mobile applications), καινοτομικών συσκευών που μπορούν να φορεθούν (wearable systems) και συστημάτων που μπορούν να λειτουργήσουν εκτός γραφείου, αυτόνομα. Ενδεικτικά αναφέρονται συστήματα μίας πλακέτας (single board systems) για οικιακούς αυτοματισμούς, ιατρική παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας της υγείας ασθενών, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, εκπαιδευτικά συστήματα.