• Το άρθρο της Ελένης Γαλιώτου, με τίτλο “Using digital corpora for preserving and processing cultural heritagetexts: a case study” που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Library Review,  τιμήθηκε με  το βραβείο Highly Commended  Paper στα πλαίσια των Emerald Literati Network Awards for Excellence για το έτος 2015 (http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2015&journal=lr)
  • Δραστηριότητες του Εργαστηρίου  μας αναφέρονται στον «Κατάλογο Δράσεων Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» – Έκδοση 2012» του Υπουργείου Παιδείας (http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/257-language-processing)
  • Οι  σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας Νεκτάριος Γιαννούλης, Ανθή Καγιά, Παναγιώτης Κακουλίδης και Κώστας Ρίκκου, με μέντορα τον Χρήστο Σκουρλά,  κατέλαβαν την 3η θέση στους εθνικούς τελικούς του διαγωνισμού καινοτομίας Imagine Cup 2011, με το έργο Multimedu  (https://www.youtube.com/watch?v=XClqjmjXw24)
  • Το ερευνητικό έργο PA_CO_CLIR (Παράλληλη, Βασισμένη στο Περιεχόμενο Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφορίας) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Χρήστο Σκουρλά,  βραβεύθηκε από το  TEI Αθήνας το 2006,  στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι» (http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/257-lang Tuage-processing)